Ντύσε την/τον Sara Paxton

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Sara Paxton

Επάγγελμα: Actress, Singer

Γενέθλια: April 25, 1988

Her biggest inspirations are Goldie Hawn and Reese Witherspoon. She would like to appear with bothof them in a film.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Sara Paxton