Ντύσε την/τον Maggie Cheung

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Maggie Cheung

Επάγγελμα: Actress

Γενέθλια: September 20, 1964

Her parents are from Shanghai, while she cannot speak the dialect, she understands it. In Hong Kong, she has been handed every role she has played since she was 18 without an audition. As a child she wanted to be a hairdresser.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Maggie Cheung