Ντύσε την/τον Eliza Dushku

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Eliza Patricia Dushku

Επάγγελμα: Albanian-American actress, well known from television, Buffy the Vampire Slayer and as the main character in the series Tru Calling

Γενέθλια: December 30, 1980

Eliza has a tattoo on her back of a two-headed eagle modeled after the one on the Albanian flag

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Eliza Dushku