Ντύσε την/τον Emma Roberts

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Emma Rose Roberts

Επάγγελμα: American child actress, best known for her role in TV series, Unfabulous

Γενέθλια: February 10, 1991

Spokesperson for the second annual National "Drop Everything and Read" Day (or D.E.A.R Day) on Thursday, April 12, 2007.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Emma Roberts