Ντύσε την/τον Pink 2

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Alecia Beth Moore, better known by her stage name P!nk (also written as Pink)

Επάγγελμα: American singer-songwriter

Γενέθλια: September 8, 1979

In summer of 2003, P!nk released a single from Charlie's Angel, "Feel Good Time". The track peaked in the 60's on Billboards magazine's Hot 100 Singles.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Pink 2