Ντύσε την/τον Pink 3

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Alecia Beth Moore, better known by her stage name P!nk (also written as Pink)

Επάγγελμα: American singer-songwriter

Γενέθλια: September 8, 1979

In summer of 2003, P!nk released a single from Charlie's Angel, "Feel Good TIme". The track peaked in the 60's on Billboards magazine's Hot 100 Singles.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Pink 3