Ντύσε την/τον Rachel Stevens

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Rachel Lauren Stevens

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: April 9, 1978

Stevens has an entry in the Guiness World Records 2006 book in the category "Most Public Appearances By An Actress In 24 Hours". She made seven public appearances.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Rachel Stevens