Ντύσε την/τον Sean Kingston

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Kisean Anderson

Επάγγελμα: Singer/rapper

Γενέθλια: February 3, 1990

He is better known by his stage name Sean Kingston, is a Jamaican American reggae singer and rapper. Although he was born in Miami, Florida, he was predominantly raised in Kingston, Jamaica, after moving there at the age of six. His stage name pays homage to Kingston.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Sean Kingston