Ντύσε την/τον Cher

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Cheryl Sakisian LaPiere, better known as Cher

Επάγγελμα: American pop/rock singer, songwriter, actress, director, author and all-around

Γενέθλια: May 20, 1946

Cher first rose to prominence in the mid 1960s as half of the pop/rock duo Sonny & Cher.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Cher