Ντύσε την/τον Dulce Maria

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Dulce María Espinoza Saviñón

Επάγγελμα: Singer, actress

Γενέθλια: December 6, 1985

Dulce Maria started her career at the age of six doing commercials. From then she moved to tv station Televisa and 'Plaza Sesamo' (Sesame Street).

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Dulce Maria