Ντύσε την/τον Fan Bing Bing

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Fan Bing Bing

Επάγγελμα: actress

Γενέθλια: September 16, 1981

Fan rose to stardom when she played Jin Suo, a fragile maid character, in the popular TV sitcom Huan Zhu Ge Ge and its sequel Huan Zhu Ge Ge 2 in 1998.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Fan Bing Bing