Ντύσε την/τον Cody Linley

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Shaffer Chimere Smith

Επάγγελμα: actor

Γενέθλια: november 20, 1989

Has one brother and three step-brothers. Lives in Texas. Plays both electric and acoustic guitar. Favorite sport is basketball. Likes all kind of music including rap, country & rock. Good friends with Brie Larson.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Cody Linley