Ντύσε την/τον Sophia Bush

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Sophia Anna Bush

Επάγγελμα: actress

Γενέθλια: july 8, 1982

Special Skills: Photography, horseback riding, boxing. Wore a Vera Wang Gown in her April 2005 wedding to Chad Michael Murray. Is an only child. Is good friends with Bevin Prince. Is good friends with James Lafferty.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Sophia Bush