Ντύσε την/τον Hilary Duff

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Hilary Erhard Duff

Επάγγελμα: Actress and singer

Γενέθλια: September 28, 1987

Hilary is involved with several charities and has donated US 250, 000 to help the victims of Hurricane Katrina.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Hilary Duff