Ντύσε την/τον Charlotte Church

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Charlotte Church

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: February 21, 1986

As of 2007, she has sold over 10 million albums worldwide, although her first three classical albums account for the majority of her sales.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Charlotte Church