Ντύσε την/τον Summer Glau

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Summer Glau

Επάγγελμα: Actress

Γενέθλια: July 24, 1981

Glau was voted Best Actress of 2005 by readers of SFX magazine for her portrayal of River Tam in 'Serenity'.Glau also won a 2006 Saturn Award for Best Supporting Actress in 'Serenity' and was runner up for Best Actress/Movie in the SyFy Genre Awards for 2006.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Summer Glau