Ντύσε την/τον Rupert Grint

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Rupert Alexander Lloyd Grint

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: August 24, 1988

While directing 'Prisoner of Azkaban', director Alfonso Cuarón formed the strong impression that Grint is "the likely future star out of the Hogwarts trio."

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Rupert Grint