Ντύσε την/τον Kate Winslet

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Kate Elizabeth Winslet

Επάγγελμα: Actress

Γενέθλια: October 5, 1975

At the age of 22, she became the youngest person to receive two Oscar nominations, and each of her subsequent nominations has set a new record: the youngest person to receive three, four, and five nominations.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Kate Winslet